Archyvas – 2016

None

Ten, kur Mūšos pradžia: vandenų šventovės atradimas

Šių metų pabaigoje pasirodys naujojo – Šiaurės Lietuvos – šventviečių sąvado dalis, skirta Joniškio rajonui. Nuostabą kelia senųjų šio krašto šventviečių įvairovė ir baltų mitologijos gelmės, kurias spaudai parengtas leidinys atskleidžia. Netoli nuo Žagarės plytintis Mūšos Tyrelis yra išskirtinė, iki šiol mažai žinoma ir deramai neįvertinta šventvietė. Jos branduolį sudaro aukštapelkė (tyrelis), Miknaičių ežeras ir Mūšos ištakos.

None

Prigimtinės kultūros tankis: tarp rožės ir lelijos

Kultūrą pavadindami prigimtine ją išskiriame iš kultūrinės visumos. Ji tampa lyg ir keistu, mažai pažįstamu, netgi marginaliniu ar svetimu reiškiniu. Regis, taip atsitinka dėl žmogaus įgimto polinkio mąstyti priešpriešomis. Tačiau Lietuvoje nėra jokių dviejų kultūrų – prigimtinės ir šiuolaikinės, o yra tiesiog lietuviška kultūra, į kurią patenka ir liaudies dainos su visais šiuolaikiniais perkūrimais, ir moderni literatūra, ir rožės su lelijomis...

None

Savaimingos ir sunormintos valstiečių sodybų erdvės: anketos atsakymų apibendrinimas

11-asis prigimtinės kultūros seminaras "Prigimtinė kultūra ir laisvė" vėl vyko Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejuje. Muziejaus ekspozicija pasirodė dėkinga tokiai temai. Mat istorijos bėgyje Lietuvos žemdirbiai turėjo skirtingas galimybes laisvai arba ne pasirinkti vietą savo sodyboms, dėstyti jose statinius, sodinti medžius.

Prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“, 2016 m. birželio 30 d. – liepos 3 d., Rumšiškės

Šiandien prasideda akademinis prigimtinės kultūros seminaras. Seminaras vyksta Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje. Seminarą organizuoja Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Rumšiškių muziejaus dvaro akademija. Seminaro pranešėjai literatūros ir tautosakos tyrėjai, istorikai, filosofai, architektai, menotyrininkai; tarp jų literatūrologė Viktorija Daujotytė, istorikai Antanas Kulakauskas, Rimvydas Laužikas, Vykintas Vaitkevičius, etnologės Giedrė Šmitienė, Aušra Žičkienė, filosofai Jurga Jonutytė, Žilvinas Svigaris. Seminaras remiamas Lietuvos kultūros tarybos.

None

Paveldo vertybės valdytojo laimė

„Kam man tas paveldas ir kokia iš jo nauda?“ – šiandien to klausia daugelis paveldo vertybių savininkų. Teisybė, jie turi žemės mokesčio, vertybės priežiūros prievolę ir... garbę, kurios neįmanoma pamatuoti. Su šia garbe, kaip didele laime, šių metų birželio 7-ąją Prigimtinės kultūros institutas savo nuosavybėn ir globon priėmė Senųjų Trakų seniūnijoje esantį Bedugnės kapinyną – didžiojo Lietuvos ir Trakų kunigaikščio Kęstučio kariaunos laidojimo vietą.

Atgal