Prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“, 2016 m. birželio 30 d. – liepos 3 d., Rumšiškės

Šiandien prasideda akademinis prigimtinės kultūros seminaras. Seminaras vyksta Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje. Seminarą organizuoja Prigimtinės kultūros institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Rumšiškių muziejaus dvaro akademija. Seminaro pranešėjai literatūros ir tautosakos tyrėjai, istorikai, filosofai, architektai, menotyrininkai; tarp jų literatūrologė Viktorija Daujotytė, istorikai Antanas Kulakauskas, Rimvydas Laužikas, Vykintas Vaitkevičius, etnologės Giedrė Šmitienė, Aušra Žičkienė, filosofai Jurga Jonutytė, Žilvinas Svigaris. Seminaras remiamas Lietuvos kultūros tarybos.

Seminaro „Prigimtinė kultūra ir laisvė“ dalyviai keturias dienas nuo ryto iki vakaro svarstys prigimtinės kultūros ir laisvės santykį. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad laisvė yra pernelyg abstrakti prigimtinei kultūrai. Tačiau temos pasirinkimas remiasi prielaida, kad be laisvės jokia kultūra negali būti sau pakankama. Seminaru kviečiama maksimaliai giliai permąstyti abi – laisvės ir prigimtinės kultūros sąvokas. Veikiausiai nė viena iš jų neliks tokia, kaip buvusi. Ir viena, ir kita keisis. Bus kalbama ne tiek apie politinius įvykius, kiek apie asmenines situacijas, asmeninius atsakus į tai, kas vyksta. Apie laisvę, pasirodančią ne tiek pasirinkimuose, kiek laikysenose ir reakcijose.

Prigimtinės kultūros sąvoka nauja. Ji dar tik ima rodytis skirtinguose tyrimuose ir pamažu keičia etninės kultūros sąvoką. Prigimtine kultūra vadinama savaimingai susiklosčiusi vietinės kilmės kultūra.  Nors iš įpročio ji siejama pirmiausia su kaimu, prigimtinė kultūra apima ir dvarą, ir miestą – visą vienoje vietoje susiklosčiusią kultūrinę visumą. Neapsiribodama aiškiai atpažįstamomis išorinėmis formomis – šventėmis, liaudies dainomis, medine architektūra,  žemdirbyste, prigimtinė kultūra, persmelkdama jutimus, suvokimą, tikėjimą, iš gelmių gimdo naujas, šiuolaikiškas kultūros formas. Joje nėra priešpriešos tarp praeities ir dabarties, tarp paveldo ir šiuolaikinės kultūros.

Prigimtinės kultūros seminarai – tai atvira akademinė ekspermentinė erdvė, čia susitinka skirtingų institucijų, skirtingų sričių tyrėjai, besidomintys prigimtine kultūra. Seminarai, pradedant nuo 2011 metų, rengiami du kartus per metus.  „Prigimtinė kultūra ir laisvė“ yra jau vienuoliktasis renginys.

Visa seminarų medžiaga skelbiama Prigimtinės kultūros instituto tinklalapyje www.prigimtine.lt.