Kalba ir savastis

2017 m. kovo 18–19 d., Sanklodiškės (Molėtų r.)

Dvyliktasis prigimtinės kultūros seminaras skiriamas kalbinei tautos savasčiai apmąstyti: kaip prigimtinė kultūra reiškiasi per kalbą ir kalbėjimą, kokį vaidmenį saugant ir puoselėjant kultūrą vaidina  tarmės, asmenvardžiai ir vietovardžiai, kokį pavojų kelia siaurėjančios gimtosios kalbos vartojimo ribos. Reikšmingas nagrinėjimo aspektas – kalbinė kultūros raiška tautosakos kūriniuose ir grožinėje literatūroje, kūrinių gimtąja kalba ir tarme savitumas; rimtas ir svarbus klausimas, ar gimtosios kalbos nemokantys išeiviai vis dar priklauso mūsų prigimtinės kultūros laukui, ar prie jo priartėja lietuviškai prabilęs užsienietis.

Į prigimtinės kultūros kalbinę raišką kviečiame žvelgti visapusiškai, remtis praeities ir dabarties duomenimis, pasitelkti mokslinius tyrimus ir asmeninę patirtį.

Pasiūlymus dėl seminaro programos ir veiklų iki sausio 30 dienos prašome siųsti Vykintui Vaitkevičiui ([email protected]).

Apie seminaro programą, sąlygas ir registraciją bus paskelbta vasario pirmąjį dešimtadienį.

 

Rengėjai

Prigimtinės kultūros institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Rėmėjai

LRKM logo LT visi-01.jpg

LTK_Logotipas(1).jpg