23-iasis Prigimtinės kultūros seminaras

 

Ranka rašyti laiškai.

Pasakojimas, santykis ir savivoka

 

 

2024 m. birželio 18-20 d., Juodonys (Rokiškio raj.)

 

Birželio 18 d., antradienis:

10.30 Registracija. Kava

11.20 Atidarymas

11.30 Juozapas Blažiūnas „Rašytojo Juozo Baltušio laiškai“.

12.15 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Solveiga Daugirdaitė.  

13.00 Pietūs

14.00 Giedrė Šmitienė „Kaip Degutytės laiškynas leidžia rasti kitų laiškus“.

14.45 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Jurga Jonutytė.

15.30 Kavos pertrauka

16.00 Rūta Oginskaitė „Pabūkit dar su manim. Jūratės Paulėkaitės laiškai“.

16.45 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Loreta Mačianskaitė.

17.30 Vakarienė

18.15  Laiškų rašymo kūrybinės dirbtuvės su Neringa Butnoriūte

19.45 – 22.00 Pasivaikščiojimas su Vykintu Vaitkevičiumi

22.00 Pirtis

 

Birželio 19 d., trečiadienis:

9.00 Pusryčiai

9.30 Jurga Jonutytė „Kas man leidžia skaityti svetimus laiškus?“.

10.15 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Giedrė Kazlauskaitė.

11.00 Kavos pertrauka

11.30 Loreta Mačianskaitė  „Meilės laiškai kaip iššūkis tyrėjui“.

12.15 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Solveiga Daugirdaitė.

13.00 Pietūs

14.00 Virginijus Gasiliūnas „Apie norą parašyti laišką, kai nemoki rašyti“.

14.45  Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Ramunė Bleizgienė.

15.30 Kavos pertrauka

16.00 Paulius Subačius  „Dokumentinio redagavimo asociacijos gairės“.

16.30 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Aistė Kučinskienė. 

17.30 Vakarienė

18.30 Diskusija „Laiškų kalba: autentiška ar tvarkytina?“.

Dalyvauja: Rima Bertašavičiūtė, Virginijus Gasiliūnas, Paulius Subačius, Giedrė Šmitienė. Moderuoja – Aistė Kučinskienė.

20.00 Pirtis

 

Birželio 20 d., ketvirtadienis:

8.00 – 9.00 Pasivaikščiojimas su Vykintu Vaitkevičiumi

9.00 Pusryčiai

9.30 Vykintas Vaitkevičius „Partizanų laiškai. Kalba, ryšiai, žinios“.

10.15 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Greta Paskočiumaitė.

11.00 Kavos pertrauka

11.30 Arvydas Pacevičius „Laiškai rašytinio kultūros paveldo tyrimuose: rašymas, raštija, sklaida“.

12.15 Klausimai-atsakymai, diskusija. Moderuoja Aistė Kučinskienė.

13.00 Pietūs

14.00 Neringos Markevičienės parengtos Balio Sruogos Štuthofo lagerio laiškų knygos bei Arūno Bubnio knygos „Lietuviai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1942–1945 metais“ pristatymas ir diskusija.

Paroda „Dievų miške. 46 lietuvių inteligentų grupė Štuthofo koncentracijos stovykloje“.

Dalyvauja: Arūnas Bubnys, Neringa Markevičienė, Giedrė Šmitienė.

16.00 Uždarymas

 

 

Seminarą rengia Prigimtinės kultūros institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

 

Organizacinis komitetas: Giedrė Šmitienė, Jurga Jonutytė, Daiva Vaitkevičienė, Vykintas Vaitkevičius, Andželika Jakubynienė, Irena Žilienė.